Hlavní poslání a cíle společnosti

Předmětem obecně prospěšné činnosti Euforie Europe, o.p.s. je realizace a podpora projektů, jejichž smyslem a výsledkem je výrazné zlepšení kvality života občanů, propagace duchovních hodnot, záchrana kulturního a uměleckého dědictví našich předků, rozvoj vzdělanosti a všestranné podporování veřejně prospěšných a humanitárních aktivit.

Hlavní poslání a cíle společnosti jsou:

  1. Realizovat a podporovat projekty, jejichž účelem je šířit všemi dostupnými prostředky v celé naší společnosti dobrou náladu, optimismus, osobní angažovanost, víru ve vlastní úspěch a prosperitu. Prostřednictvím těchto projektů ovlivňovat širokou veřejnost směrem k pozitivnímu myšlení a tvůrčí aktivitě.
  2. V rámci Evropské unie realizovat vlastní internetový multijazyčný magazín o vzájemném poznávání obyvatel a národů Evropy.
  3. Podporovat rozvoj cestovního ruchu.

Pozitivní životní styl

O pozitivním životním stylu se často mluví v médiích a v nejrůznějších knižních publikacích, ale jen málo kdo dokáže správně definovat, co to vlastně pozitivní životní styl je, čím se vyznačuje, na čem je založen, co ho tvoří a jakým způsobem je možno se k němu dopracovat.

My chceme tuto definici nejen časem vytvořit, ale především zavést ji do každodenní praxe a získat co nejvíce vyznavačů pozitivního životního stylu.

Mezi první pokusy o definici tohoto pojmu může patřit například:

  • „Součástí pozitivního životního stylu je vše, co umožňuje člověku, aby se cítil zdravý, silný a sebevědomý, aby byl plný energie, elánu, optimismu, pohody a dobré nálady, aby věřil ve svůj úspěch, schopnosti a budoucnost a snažil se žít plnohodnotný život.“
  • „Základem pozitivního životního stylu je vlastní lidská aktivita zaměřená na realizaci jakékoli činnosti, která přináší veřejný prospěch. Ten, kdo dělá z vlastního přesvědčení a v dobré víře něco důležitého a přínosného pro druhé lidi, je automaticky vyznavačem pozitivního životního stylu.“

Euforie, Euforista, Euforismus

Naše společnost nemá ve svém názvu slovo euforie jen pouhou náhodou nebo proto, že se nám to slovo prostě líbí. Pojem Euforie totiž přesně vyjadřuje to, o co nám jde v první řadě:

Euforie je subjektivní emoční stav projevující se zejména intenzivními pocity radosti, štěstí a dobré nálady spolu s duševní a fyzickou pohodou. Od slova euforie lze tedy odvodit, že člověk, který chce být v tomto pozitivně zaměřeném, subjektivně emočním stavu trvale, se dá nazvat Euforistou.

S úspěchem lze tedy tvrdit, že: Euforista je člověk, vyznávající pozitivní životní styl. Od toho pak lze snadno odvodit pojem Euforismus, což by měl být logicky pozitivní životní styl, který vzbuzuje intenzivní pocity optimismu, radosti, štěstí a dobré nálady.

Proto jsme se rozhodli tyto tři pojmy (Euforie, Euforista, Euforismus) zavést do praxe a pokusit se, aby mezi veřejností doslova zlidověla ruku v ruce s klíčovým výrazem pozitivní životní styl.

Kdo tvoří Euforii Europe?

Pavel Loužecký

zakladatel

Jiří Stanislav

zakladatel člen dozorčí rady

Michal Loužecký

předseda správní rady

Martin Loužecký

předseda dozorčí rady

Daniela Loužecká

člen správní rady

Václav Čapek

člen dozorčí rady

Vlastní projekty

Přehled projektů, kterým se zakládající členové Euforie Europe, o.p.s., jejich rodinní příslušníci a kolegové věnují již řadu let a které budou nadále předmětem našeho hlavního zájmu v rámci působení této společnosti:

Budete-li mít zájem s námi na některém z těchto projektů spolupracovat, napište nám na info@euforie.org.

Spolupracujeme

Spolupracujeme s dalšími subjekty na projektech, které jsou ideově blízké zaměření této společnosti a které přímo či nepřímo navazují na její činnost a vlastní projekty:

Podporujeme

Podporujeme projekty, organizace, firmy a osoby, které motivují lidi (veřejnost) k osobní aktivitě, dávají jim šanci se vzdělávat, rozvíjet, pomáhat potřebným, tvořit, bádat, objevovat, předávat pozitivní energii, dobrou náladu a všestranně „posouvat věci užitečným směrem“:

Doporučujeme

Doporučujeme všemi dostupnými prostředky projekty, organizace, firmy, akce nebo osoby, které stojí za pozornost široké veřejnosti, s nimiž sympatizujeme a rádi bychom s nimi do budoucna navázali spolupráci: